سایت فروش ملک در پروژه های مسکونی استانبول , قیمت آپارتمان در استانبول و تصاویر ملک ها , شرایط خرید ملک در ترکیه

YEDI MAVI

بخش اروپایی استانبول ، استانبول

پروژه YEDI MAVI

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 3,000,000 لیر الی 14,000,000 لیر
متراژ واحدها : 80 متر ~ 360 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 848
تاریخ تحویل : حاضر

PRUVA 34

باکیرکوی ، استانبول

پروژه PRUVA 34

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 3,000,000 لیر الی 18,000,000 لیر
متراژ واحدها : 70 متر ~ 1100 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 239
تاریخ تحویل : حاضر

MANZARA ADALAR

کارتال ، استانبول

پروژه MANZARA ADALAR

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 1,450,000 لیر الی 9,000,000 لیر
متراژ واحدها : 62 متر ~ 677 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 975
تاریخ تحویل : حاضر

METROPOL ISTANBUL

آتاشهیر ، استانبول

پروژه METROPOL ISTANBUL

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 1,500,000 لیر الی 9,500,000 لیر
متراژ واحدها : 40 متر ~ 135 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1370
تاریخ تحویل : حاضر

DENIZ ISTANBUL

بخش اروپایی استانبول ، استانبول

پروژه DENIZ ISTANBUL

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 1,850,000 لیر الی 18,000,000 لیر
متراژ واحدها : 66 متر ~ 715 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 5000
تاریخ تحویل : حاضر

TUAL BAHCEKENT

باحجه شهیر ، استانبول

پروژه TUAL BAHCEKENT

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 1,250,000 لیر الی 6,500,000 لیر
متراژ واحدها : 60 متر ~ 216 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 531
تاریخ تحویل : حاضر

TUAL ADALAR

کارتال ، استانبول

پروژه TUAL ADALAR

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 1,450,000 لیر الی 7,500,000 لیر
متراژ واحدها : 71 متر ~ 202 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 531
تاریخ تحویل : حاضر

TAKSIM360

بخش اروپایی استانبول ، استانبول

پروژه بینظیر TAKSIM 360

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 2,850,000 لیر الی 14,000,000 لیر
متراژ واحدها : 57 متر ~ 266 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 950
تاریخ تحویل : حاضر

YEDI MAVI

بخش اروپایی استانبول ، استانبول

پروژه بینظیر YEDI MAVI

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 3,000,000 لیر الی 14,000,000 لیر
متراژ واحدها : 80 متر ~ 360 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 848
تاریخ تحویل : حاضر

SKYLAND

بخش اروپایی استانبول ، استانبول

پروژه مشهور SKYLAND

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 3,000,000 لیر الی 12,000,000 لیر
متراژ واحدها : 52 متر ~ 322 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 830
تاریخ تحویل : حاضر

Referanse Kartal

کارتال ، استانبول

پروژه رویایی REFERANS KARTAL

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 1,800,000 لیر الی 7,500,000 لیر
متراژ واحدها : 49 متر ~ 404 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 451
تاریخ تحویل : حاضر

ALTOWER

کادیکوی ، استانبول

پروژه بی نظیر ALTOWER

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 1,000,000 لیر الی 6,800,000 لیر
متراژ واحدها : 75 متر ~ 302 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 330
تاریخ تحویل : حاضر

PRUVA 34

باکیرکوی ، استانبول

پروژه زیبا PRUVA 34

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 3,000,000 لیر الی 18,000,000 لیر
متراژ واحدها : 70 متر ~ 1100 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 239
تاریخ تحویل : حاضر

ACARBLUE

اتاکوی ، استانبول

پروژه رویایی ACARBLUE

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 3,000,000 لیر الی 18,000,000 لیر
متراژ واحدها : 70 متر ~ 1100 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 224
تاریخ تحویل : حاضر

KORDON

اتاکوی ، استانبول

پروژه کم نظیر کوردون

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 1,550,000 لیر الی 5,275,000 لیر
متراژ واحدها : 38 متر ~ 225 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 559
تاریخ تحویل : حاضر

SELENIUM ATAKÖY

اتاکوی ، استانبول

پروژه بینظیر سلنیوم

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 2,500,000 لیر الی 3,800,000 لیر
متراژ واحدها : 90 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 107
تاریخ تحویل : حاضر

پروژه مسکونی cer

بخش اروپایی استانبول ، استانبول

پروژه زیبا و خاص cer

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 2,365,000 لیر الی 10,730,000 لیر
متراژ واحدها : 100 متر ~ 350 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 125
تاریخ تحویل : حاضر

پروژه مسکونی پیاله پاشا

بخش اروپایی استانبول ، استانبول

پروژه زیبا و بینظیر PIYALE PASHA

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 1,950,000 لیر الی 7,146,000 لیر
متراژ واحدها : 55 متر ~ 207 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 760
تاریخ تحویل : حاضر

پروژه مسکونی مسا

بخش آسیایی استانبول ، استانبول

پروژه زیبا و بینظیر MESA KOZ

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 667,000 لیر الی 2,620,000 لیر
متراژ واحدها : 66 متر ~ 290 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 305
تاریخ تحویل : حاضر

پروژه مسکونی مینا

بخش آسیایی استانبول ، استانبول

پروژه زیبای Mina Towers

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 950,000 لیر الی 3,700,000 لیر
متراژ واحدها : 55 متر ~ 450 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1500
تاریخ تحویل : 2022

پروژه مسکونی بویوک یالی

بخش اروپایی استانبول ، استانبول

پروژه زیبای BüyükYalı

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 2,850,000 لیر الی 13,000,000 لیر
متراژ واحدها : 70 متر ~ 450 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1500
تاریخ تحویل : حاضر

پروژه ویلایی کالیون مارینا استانبول

بیلیکدوزو ، استانبول

پروژه ویلایی کالیون مارینا استانبول

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 6,850,000 لیر الی 18,600,000 لیر
متراژ واحدها : 459 متر ~ 978 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 64
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

vira istanbul

بیلیکدوزو ، استانبول

پروژه مسکونی ویرا استانبول واقع در بیلیکدوزو

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 590,000 لیر الی 2,000,000 لیر
متراژ واحدها : 70 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1150
تاریخ تحویل : تحویل اواخر سال 2020

avrupakonutlari yamanevler

عمرانیه ، استانبول

پروژه avrupakonutlari yamanevler در بخش آسیایی استانبول

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 850,000 لیر الی 7,000,000 لیر
متراژ واحدها : 49 متر ~ 160 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 5445
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه mesa بیکوز

بیکوز ، استانبول

پروژه mesa واقع در بیکوز استانبول

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 2,000,000 لیر الی 8,000,000 لیر
متراژ واحدها : 85 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 85
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه Yalçıntepe residance

باحجه شهیر ، استانبول

پروژه Yalçıntepe residance واقع در باحجه شهیر

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 396,000 لیر الی 444,000 لیر
متراژ واحدها : 57 متر ~ 61 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 300
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه دلتا دوبی کامفورت

اسنیورت ، استانبول

پروژه دلتا دوبی کامفورت استانبول

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 450,000 لیر الی 2,500,000 لیر
متراژ واحدها : 50 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1200
تاریخ تحویل : فروردین 1401

پروژه مسکونی و تجاری Istova kağıthane

کاهیت حانه ، استانبول

پروژه مسکونی و تجاری Istova kağıthane

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 900,000 لیر الی 4,200,000 لیر
متراژ واحدها : 45 متر ~ 250 متر
تعداد واحد ها در پروژه :
تاریخ تحویل : مهر 1399

AVENUE İSTANBUL

بیلیکدوزو ، استانبول

فروش واحدهای مسکونی و تجاری AVENUE ISTANBUL

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 450,000 لیر الی 2,400,000 لیر
متراژ واحدها : 72 متر ~ 187 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 510
تاریخ تحویل : تحویل تابستان 1399

مجتمع مسکونی تجاری Odul istanbul

اسنیورت ، استانبول

مجتمع مسکونی تجاری Odul istanbul

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 326,000 لیر الی 1,220,000 لیر
متراژ واحدها : 63 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 2700
تاریخ تحویل : تحویل پاییز 1400

پروژه مسکونی رفرانس کارتال

کارتال ، استانبول

پروژه مسکونی رفرانس کارتال

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 500,000 لیر الی 3,200,000 لیر
متراژ واحدها : 49 متر ~ 404 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 451
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی MANZARA ADALAR استانبول

کارتال ، استانبول

پروژه مسکونی MANZARA ADALAR استانبول

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 500,000 لیر الی 4,000,000 لیر
متراژ واحدها : 62 متر ~ 677 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 975
تاریخ تحویل : آماده تحویل و سند

مجتمع مسکونی Nuvo دراگوس استانبول

کارتال ، استانبول

مجتمع مسکونی Nuvo دراگوس استانبول

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 450,000 لیر الی 2,500,000 لیر
متراژ واحدها : 50 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 990
تاریخ تحویل : آماده تحویل و سند

پروژه مسکونی حیات پارک

باحجه شهیر ، استانبول

پروژه مسکونی حیات پارک

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 550,000 لیر الی 1,200,000 لیر
متراژ واحدها : 72 متر ~ 165 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1400
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه ساحلی پندیک ساحل

پندیک ، استانبول

پروژه ساحلی در بخش آسیایی استانبول

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 1,300,000 لیر الی 2,500,000 لیر
متراژ واحدها : 106 متر ~ 196 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 200
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

nest dragos

مال تپه ، استانبول

پروژه مسکونی nest dragos استانبول

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 400,000 لیر الی 1,400,000 لیر
متراژ واحدها : 30 متر ~ 122 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 180
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی و تجاری Aris Grand Tower

اسنیورت ، استانبول

مجتمع مسکونی برج آریس استانبول

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 350,000 لیر الی 2,000,000 لیر
متراژ واحدها : 45 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 310
تاریخ تحویل : آماده تحویل

مجتمع مسکونی تجاری Nlogo istanbul

بیلیکدوزو ، استانبول

مجتمع مسکونی تجاری Nlogo istanbul

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 299,000 لیر الی 1,000,000 لیر
متراژ واحدها : 65 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 2679
تاریخ تحویل : آماده تحویل و سند

مجتمع مسکونی اوریاپارک

عمرانیه ، استانبول

مجتمع مسکونی لوکس اوریاپارک استانبول

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 700,000 لیر الی 5,000,000 لیر
متراژ واحدها : 60 متر ~ 400 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 526
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

مجتمع مسکونی Queen Bomonti

شیشلی ، استانبول

پروژه Queen Bomonti زیبا در قلب استانبول

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 900,000 لیر الی 4,000,000 لیر
متراژ واحدها : 70 متر ~ 30 متر
تعداد واحد ها در پروژه :
تاریخ تحویل : 2020

پروژه مسکونی باباجان پریمیوم

اسنیورت ، استانبول

پروژه مسکونی باباجان پریمیوم

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 270,000 لیر الی 1,200,000 لیر
متراژ واحدها : 40 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1010
تاریخ تحویل : آماده تحویل و سند

مجتمع مسکونی AND Pastel استانبول

کارتال ، استانبول

مجتمع مسکونی AND Pastel استانبول

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 450,000 لیر الی 2,000,000 لیر
متراژ واحدها : 62 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1243
تاریخ تحویل : آماده تحویل

پروژه مسکونی cordella kartal

کارتال ، استانبول

پروژه مسکونی cordella kartal در بخش آسیایی استانبول

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 400,000 لیر الی 1,500,000 لیر
متراژ واحدها : 55 متر ~ 157 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 215
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی اداری Piazza

مال تپه ، استانبول

پروژه مسکونی اداری Piazza بخش آسیایی استانبول

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 700,000 لیر الی 2,000,000 لیر
متراژ واحدها : 57 متر ~ 212 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 230
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی باباجان پورت رویال

کوچوک چکمجه ، استانبول

پروژه مسکونی باباجان پورت رویال در استانبول

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 315,000 لیر الی 1,500,000 لیر
متراژ واحدها : 37 متر ~ 271 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 800
تاریخ تحویل : تابستان 1399

پروژه مسکونی تجاری ONUR PARK LİFE

باحجه شهیر ، استانبول

پروژه مسکونی اونورپارک لایف استانبول در باحچه شهیر

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 700,000 لیر الی 2,500,000 لیر
متراژ واحدها : 88 متر ~ 170 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 718
تاریخ تحویل : تحویل دی ماه 1398

پروژه ویلایی YEŞİLYAKA

بویوک چکمجه ، استانبول

فروش ویلا در استانبول بخش اروپایی

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 6,100,000 لیر الی 10,000,000 لیر
متراژ واحدها : 270 متر ~ 380 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 173
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

تریو گاردن استانبول

اسنیورت ، استانبول

پروژه مسکونی تریوگاردن استانبول

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 298,000 لیر الی 1,270,000 لیر
متراژ واحدها : 61 متر ~ 211 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 749
تاریخ تحویل : تابستان 1400

پروژه ویلایی فماگاردن

زکریاکوی ، استانبول

پروژه ویلایی فماگاردن

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 1,500,000 لیر الی 7,000,000 لیر
متراژ واحدها : 147 متر ~ 600 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 100
تاریخ تحویل : تحویل آذر 1399

پروژه مسکونی تجاری collet avcilar

آوجیلار ، استانبول

پروژه مسکونی تجاری collet avcilar

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 286,000 لیر الی 1,250,000 لیر
متراژ واحدها : 40 متر ~ 185 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 269
تاریخ تحویل : آذر سال 1399

پروژه باحچه شهیر پارک

باحجه شهیر ، استانبول

پروژه باحچه شهیر پارک در غرب استانبول

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 615,000 لیر الی 4,500,000 لیر
متراژ واحدها : 191 متر ~ 191 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 200
تاریخ تحویل : تابستان 1399

Bizim evler 8

باحجه شهیر ، استانبول

پروژه Bizim evler 8

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 800,000 لیر الی 1,700,000 لیر
متراژ واحدها : 129 متر ~ 208 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 236
تاریخ تحویل :

پروژه Gökdeniz Kartal

کارتال ، استانبول

پروژه Gökdeniz Kartal واقع در بخش آسیایی استانبول

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 625,000 لیر الی 1,100,000 لیر
متراژ واحدها : 71 متر ~ 116 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 204
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی Bizim Evler 7

باشاک شهیر ، استانبول

پروژه مسکونی Bizim Evler 7

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 750,000 لیر الی 1,500,000 لیر
متراژ واحدها : 116 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 532
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی Tual bahcekent

باحجه شهیر ، استانبول

پروژه مسکونی Tual bahcekent در غرب استانبول

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 350,000 لیر الی 2,000,000 لیر
متراژ واحدها : 50 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1617
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی اسپارتاکوله استانبول

باحجه شهیر ، استانبول

پروژه مسکونی اسپارتاکوله استانبول

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 700,000 لیر الی 1,300,000 لیر
متراژ واحدها : 100 متر ~ 220 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1849
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی کاییم رزیدانس

کارتال ، استانبول

پروژه مسکونی کاییم رزیدانس در بخش آسیایی استانبول

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 350,000 لیر الی 800,000 لیر
متراژ واحدها : 44 متر ~ 90 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 117
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه آیازما املاک کنوت

باشاک شهیر ، استانبول

پروژه آیازما املاک کنوت

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 300,000 لیر الی 2,000,000 لیر
متراژ واحدها : 76 متر ~ 186 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1239
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

شهرک ویلایی ORMANADA

زکریاکوی ، استانبول

پروژه ویلایی در استانبول زکریاکوی

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 5,000,000 لیر الی 10,000,000 لیر
متراژ واحدها : 180 متر ~ 480 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 273
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی پیاله پاشا

بی اوغلو ، استانبول

پروژه مسکونی پیاله پاشا نزدیک میدان تکسیم

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 1,071,000 لیر الی 4,400,000 لیر
متراژ واحدها : 62 متر ~ 240 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 760
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی میدان آردیچلی

اسنیورت ، استانبول

پروژه مسکونی Meydan Ardıçlı

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 248,000 لیر الی 1,536,000 لیر
متراژ واحدها : 41 متر ~ 225 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1681
تاریخ تحویل : تحویل شهریور 1398

پروژه مسکونی Cuento istanbul

عمرانیه ، استانبول

پروژه مسکونی Cuento istanbul

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 550,000 لیر الی 2,000,000 لیر
متراژ واحدها : 73 متر ~ 201 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 89
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

مجتمع هلیس مور

کارتال ، استانبول

مجتمع مسکونی و اداری هلیس مور استانبول

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 700,000 لیر الی 7,000,000 لیر
متراژ واحدها : 56 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 289
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

مجتمع مسکونی پارک34

کارتال ، استانبول

مجتمع مسکونی پارک34

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 550,000 لیر الی 1,900,000 لیر
متراژ واحدها : 78 متر ~ 215 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 200
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

مجتمع مسکونی Grena suadiye

کادیکوی ، استانبول

مجتمع مسکونی Grena suadiye

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 813,000 لیر الی 2,250,000 لیر
متراژ واحدها : 80 متر ~ 250 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 100
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

پروژه مسکونی فورتیس سینانلی کادیکوی

کادیکوی ، استانبول

پروژه مسکونی فورتیس سینانلی کادیکوی

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 700,000 لیر الی 2,600,000 لیر
متراژ واحدها : 50 متر ~ 250 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1100
تاریخ تحویل : تحویل فروردین 1399

پروژه مسکونی Selçuklu Vadi

آتاشهیر ، استانبول

پروژه مسکونی Selçuklu Vadi

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 380,000 لیر الی 795,000 لیر
متراژ واحدها : 70 متر ~ 204 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 439
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی دلتا دلوکس

اسنیورت ، استانبول

پروژه مسکونی دلتا دلوکس اسنیورت

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 250,000 لیر الی 1,000,000 لیر
متراژ واحدها : 56 متر ~ 140 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 975
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه Avrupa Konutlari Atakent 4

کوچوک چکمجه ، استانبول

پروژه Avrupa Konutlari Atakent 4

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 600,000 لیر الی 1,900,000 لیر
متراژ واحدها : 82 متر ~ 231 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 519
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی سینپاش لیوا

آتاشهیر ، استانبول

پروژه مسکونی سینپاش لیوا

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 450,000 لیر الی 600,000 لیر
متراژ واحدها : 53 متر ~ 215 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 824
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه Egal İstanbul آتاشهیر

آتاشهیر ، استانبول

پروژه مسکونی Egal İstanbul آتاشهیر

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 500,000 لیر الی 1,000,000 لیر
متراژ واحدها : 102 متر ~ 135 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 162
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

مجتمع مسکونی MOMENT İSTANBUL

کارتال ، استانبول

مجتمع مسکونی MOMENT İSTANBUL

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 350,000 لیر الی 4,000,000 لیر
متراژ واحدها : 74 متر ~ 698 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 731
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

سینپاش بسفروس سیتی

کوچوک چکمجه ، استانبول

پروژه سینپاش بسفروس سیتی

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 300,000 لیر الی 3,000,000 لیر
متراژ واحدها : 68 متر ~ 645 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 2796
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه سینپاش آیدوس کانتری

کارتال ، استانبول

پروژه سینپاش آیدوس کانتری

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 520,000 لیر الی 2,000,000 لیر
متراژ واحدها : 72 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 914
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

مجتمع مسکونی نیوو استانبول

باکیرکوی ، استانبول

مجتمع مسکونی نیوو آتاکوی

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 500,000 لیر الی 5,000,000 لیر
متراژ واحدها : 53 متر ~ 140 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1200
تاریخ تحویل : تحویل دی ماه 1398

مجتمع مسکونی بوتانیکا استانبول

بیلیکدوزو ، استانبول

مجتمع مسکونی بوتانیکا استانبول

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 480,000 لیر الی 1,700,000 لیر
متراژ واحدها : 79 متر ~ 257 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 477
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی ALYA

کادیکوی ، استانبول

پروژه مسکونی ALYA

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 490,000 لیر الی 3,000,000 لیر
متراژ واحدها : 63 متر ~ 260 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 214
تاریخ تحویل : آماده تحویل و سند

مجتمع مسکونی Elite Concept

کادیکوی ، استانبول

مجتمع مسکونی Elite Concept

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 450,000 لیر الی 2,500,000 لیر
متراژ واحدها : 45 متر ~ 145 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 785
تاریخ تحویل : آماده تحویل و سند

پروژه مسکونی Yeni Tepe Kadikoy

کادیکوی ، استانبول

پروژه مسکونی Yeni Tepe Kadikoy

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 600,000 لیر الی 4,000,000 لیر
متراژ واحدها : 60 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1100
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی Asil Comfort

بویوک چکمجه ، استانبول

پروژه مسکونی Asil Comfort بویوک چکمجه

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 400,000 لیر الی 820,000 لیر
متراژ واحدها : 70 متر ~ 160 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 60
تاریخ تحویل : آماده تحویل

مجتمع مسکونی Forev Modern Eyup

ایوپ ، استانبول

مجتمع مسکونی Forev Modern Eyup

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 400,000 لیر الی 2,200,000 لیر
متراژ واحدها : 60 متر ~ 285 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 279
تاریخ تحویل : آماده تحویل

مجتمع مسکونی تجاری Nurol Life

مسلک ، استانبول

مجتمع مسکونی تجاری Nurol Life در ماسلاک استانبول

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : لیر الی لیر
متراژ واحدها : متر ~ متر
تعداد واحد ها در پروژه : 502
تاریخ تحویل :

Cebeci Residence Pendik

پندیک ، استانبول

مجتمع مسکونی و تجاری Cebeci Residence Pendik

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 493,000 لیر الی 1,200,000 لیر
متراژ واحدها : 59 متر ~ 400 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 90
تاریخ تحویل : آماده تحویل

مجتمع مسکونی تجاری istanbloom

شیشلی ، استانبول

مجتمع مسکونی تجاری istanbloom

PEYMANEMLAK

محدوده قیمت : 750,000 لیر الی 4,000,000 لیر
متراژ واحدها : 60 متر ~ 400 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 170
تاریخ تحویل : آماده تحویل
EnglishUnited Arabic Emirates
Open chat
1
سلام. اگر سوالی در زمینه پروژه های مسکونی دارید تو واتس اپ میتونید بپرسید. ساعات پاسخگویی 9صبح الی 9شب.
!